Valve MAC  Solenoid valve 24 VDC, 1.8 W, VAC TO 120 PSI  45A-SA1-DFBJ-1KE

Valve MAC  Solenoid valve 24 VDC, 1.8 W, VAC TO 120 PSI  45A-SA1-DFBJ-1KE

Valve MAC Solenoid valve 24 VDC, 1.8 W, VAC TO 120 PSI 45A-SA1-DFBJ-1KE

Availability: 2 in stock

$25.00

Quick Overview

MAC Solenoid valve 24 VDC, 1.8 W, VAC TO 120 PSI 45A-SA1-DFBJ-1KE
Condition New
OEM No
OEM Part Number No
Manufacture MAC
Manufacture Part Number 45A-SA1-DFBJ-1KE